Alt Simge Oluşturucu

Sosyal medya metinleriniz için anında minik alt simge metinleri oluşturun

Words: 0 / Characters: 0 / Sentences: 0 / Lines: 1

Subscript Generator aracını çevrimiçi daha yakından tanıyın


Hello! Welcome to the Subscript Generator tool. This tool helps you transform your regular text into subscript format. For example: ₜₕᵢₛ ᵢₛ ₛᵤᵦₛ𝒸ᵣᵢₚₜ 𝓰ₑₙₑᵣₐₜₑ𝒹 ₜₑₓₜ

As you might be aware, subscripts appear slightly below the baseline of the text. You might have seen these subscripts, most likely in scientific notation, like in H₂O (water) where the 2 is displayed as a subscript.

This subscript generator tool uses the same methods for alphabetical letters and numbers as those used in scientific notation. Our tool finds and replaces your provided regular alphabetical letters with their matching subscript characters. For example,

Here's a list of available subscript Unicode characters:


Merhaba! Abone Üretici aracına hoş geldiniz. Bu araç sizin normal metninizi abone formatına dönüştürmenize yardımcı olur. Örneğin: ₜₕᵢₛ ᵢₛ ₛᵤᵦₛ𝒸ᵣᵢₚₜ 𝓰ₑₙₑᵣₐₜₑ𝒹 ₜₑₓₜ

Farkında olabileceğiniz gibi aboneler metnin taban çizgisinin biraz altında görünür. Bu aboneleri büyük ihtimalle bilimsel gösterimlerde görmüşsünüzdür, örneğin H₂O'de (su) 2 bir abone olarak gösterilmiştir.

Bu abone üretici aracı, bilimsel gösterimde kullanılanlarla aynı yöntemleri alfabetik harfler ve sayılar için kullanır. Aracımız verdiğiniz normal alfabetik harfleri eşleşen abone karakterleriyle değiştirir. Örneğin,

İşte kullanabileceğiniz abone Unicode karakterlerinin bir listesi:

Normal harfler Abone harfler
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 'ₐ', 'ᵦ', '𝒸', '𝒹', 'ₑ', '𝒻', '𝓰', 'ₕ', 'ᵢ', 'ⱼ', 'ₖ', 'ₗ', 'ₘ', 'ₙ', 'ₒ', 'ₚ', 'ᵩ', 'ᵣ', 'ₛ', 'ₜ', 'ᵤ', 'ᵥ', '𝓌', 'ₓ', 'ᵧ', '𝓏', 'ₐ', 'B', 'C', 'D', 'ₑ', 'F', 'G', 'ₕ', 'ᵢ', 'ⱼ', 'ₖ', 'ₗ', 'ₘ', 'ₙ', 'ₒ', 'ₚ', 'Q', 'ᵣ', 'ₛ', 'ₜ', 'ᵤ', 'ᵥ', 'W', 'ₓ', 'Y', 'Z', '₀', '₁', '₂', '₃', '₄', '₅', '₆', '₇', '₈', '₉'

Not: Abone Unicode karakterlerinde bu semboller yoktur: [ !@#$%^&*())_+=-[];',./\{}:"<>?|`~ ]

Ayrıca, bazı karakterlerin (küçük harf c, d, f, g, w ve z ve büyük harf B, C, F, G, Q, W, Y ve Z gibi) abone karakterleri yoktur, bu nedenle Abone yazı tipi stili kullanıldığında farklı görünebilirler.

Abone Üretici Aracı Nasıl Kullanılır?


Bu Abone Oluşturucu aracının amacı, bilimsel gösterim, tasarım projeleri veya sadece eğlence için kullanılabilecek küçük ve şık görünümlü alt simge metinleri oluşturmaktır!

İşte alt simge metinleri oluşturma yöntemi:


  1. Metninizi giriş kutusuna yazın veya yapıştırın.
  2. Araç metninizi anında alt simge formatına dönüştürecektir.
  3. Ardından, herhangi bir biçimlendirme sorunuyla karşılaşmadan kopyalayıp istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Bir ek özellik olarak aracımız ayrıca metninizin üst simge sürümünü oluşturur ve bunu kopyalayıp istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.