Düz Metin Dönüştürücü

İstenmeyen Metin Biçimlendirmesini Kaldırın

Words: 0 / Characters: 0 / Sentences: 0 / Lines: 1

Karakterler:

Yinelenenler:

Boşluk:

Diğerleri:

Bul ve Değiştir:

Büyük/Küçük Harf Duyarlı

Düz metin dönüştürücü aracı hakkında daha fazla bilgi edinin


İstenmeyen metin biçimlendirmesini kaldırıp düz metne dönüştürmek istiyor musunuz? Ardından bu ücretsiz düz metin dönüştürücü yardımcı programı tüm metin biçimlendirme sorunlarınızı çözecektir.

Bu düz metin dönüştürücü aracının temel özellikleri


Bu, çeşitli kullanışlı metin biçimlendirme özellikleri sunan gelişmiş bir çevrimdışı ücretsiz metin biçimlendirme aracıdır. Bu özellikler, biçimlendirilmiş metninizi düz metne dönüştürmek için yeterlidir.

Aşağıda tüm özellikleri ve kullanım talimatlarını açıkladık:

1) Karakterler:


 • Tüm Metin Biçimlerini Kaldır: Bu seçenek, metin içeriğinizde bulunan boşluk, kalın, italik, Unicode karakterleri, madde işaretleri vb. biçimler de dahil olmak üzere tüm metin biçimlerini temizleyecek/kaldıracaktır.
 • Noktalama İşaretlerini Kaldır: Bu seçenek, nokta (.), virgül (,), iki nokta üst üste (:), orta nokta üst üste (;), soru işareti (?), yuvarlak parantez (()), köşeli parantez ([]), tırnak işaretleri (“ ”) vb. noktalama işaretlerini kaldıracaktır.
 • ASCII Olmayan Karakterleri Kaldır: Bu seçenek, ASCII olmayan tüm karakterleri kaldırmaya yardımcı olur. Ancak, bu araçla işlenemeyen çok sayıda ASCII olmayan karakter olması nedeniyle bazı karakterler kaldırılamayabilir.
 • Alfasayisal Olmayan Karakterleri Kaldır: Alfasayisal olmayan karakterler, harf (a-z, A-Z) veya sayı (0-9) olmayan karakterlerdir. Başka bir deyişle, bu onay kutusu kullanılarak kaldırılabilen tüm sembol karakterleridir.
 • Harf Aksanlarını (Diyakritik İşaretler) Kaldır: Harf aksanları veya diyakritik işaretler olarak da bilinen aksanlar, birçok farklı dildeki bir harfe eklenen küçük işaretlerdir. Örneğin:
  • Akut aksan (´) á é í ó ú
  • Gürüz aksan (`) à è ì ò ù
  • Sirkomfleks aksan (^) â ê î ô û
  • Diyerez veya Ünlü Değiştirme İşareti (¨) ä ë ï ö ü
  • Tilde (~) ñ
  • Sedil (ç)

 • Unicode Harflerini & Karakterlerini Normalleştirme: Normalleştirme, bir Unicode dizisini alır ve onu belirli, standartlaştırılmış bir biçime dönüştürür. Unicode Standardı tarafından tanımlanan farklı normalleştirme biçimleri vardır.
 • Tüm emojileri kaldır: Bu seçenek metinden herhangi bir emoji sembolünü kaldırır.

2) Tekrarlar:


 • Yinelenen Satırları Kaldır: Bu seçenek metninizden yinelenen satırları veya paragrafları kaldırmak istiyorsanız oldukça kullanışlıdır. Ancak, tekrar eden metin herhangi bir fazladan boşluk veya sembol içeriyorsa çalışmayabileceğini unutmayın.
 • Tekrarları Kaldır: Bu, kelimeler, semboller, özel karakterler veya herhangi bir tekrar eden metin dahil olmak üzere tüm tekrar eden metinleri kaldırmaya yardımcı olan gelişmiş bir seçenektir. Bu seçeneği belirleyerek, tekrarları kaldırma sırasında büyük/küçük harf duyarlılığını sıkı bir şekilde uygulamanızı sağlayan bir "Büyük/Küçük Harfe Duyarlı" onay kutusu göreceksiniz.

3) Boşluk:


 • Boşlukları Kırp: Bu seçenek, kelimeler arasındaki gereksiz boşlukları kaldırmanıza yardımcı olacaktır.
 • Öndeki Boşlukları Kaldır: Öndeki boşluk, bir satırın başında bulunan boşluk karakteridir. Örneğin:
  • " Bu önde boşluklar içerir"

 • Arkadaki Boşlukları Kaldır: Arkadaki boşluk, bir satırın sonundaki boşluk karakteridir. Örneğin:
  • "Bu arkadaki boşluklar içerir "

 • Boş/Dolu Satırları Kaldır: Bu seçenek, boş veya dolu satırları, aralıklı boş satırlar da dahil olmak üzere, metninizden kaldırır.
 • Satır Sonlarını Kaldır: Satır sonları, bir programa bir sonraki satıra geçmesini, görüntülenen metinde yeni bir satır oluşturmasını söyleyen özel karakterlerdir. Satır sonlarını kaldırmak, metninizi mola vermeden tek bir sürekli dizeye dönüştürür.

4) Diğer Seçenekler:


 • Tüm web URL'lerini kaldır: Bu seçenek metninizden tüm web adreslerini (URL'ler) kaldırır (varsa).
 • Hashtag'leri kaldır: Bu metinden (hashtag'ler) metinle birlikte gelen # sembollerini kaldırır. (genellikle sosyal medya platformlarında kullanılır).
 • URL'leri bağlantılara dönüştür: Bu özellik düz metin URL'lerini tıklandığında web tarayıcınızda ilgili web sitesini açan tıklanabilir köprülere dönüştürür.
 • E-posta adresini kaldır: Bu seçenek e-posta adreslerini metninizden tamamen kaldırır (örneğin, example@gmail.com, hello@abc.com).

5) HTML Temizleme:


 • HTML Etiketlerini kaldır: Bu seçenek <p>, <b> veya <div> gibi tüm açılış ve kapanış etiketlerini HTML koddan kaldırır, bu da istenmeyen HTML etiketlerini siler ve yalnızca düz metin içeriğini bırakır.
 • Sınıfları kaldır: Sınıflar HTML öğeleri için belirli stiller tanımlar. Tüm sınıfların kaldırılması HTML etiketlerinden tüm sınıf niteliklerini kaldırır. Örneğin:
  • Before: <p class="important">This is an important paragraph.</p>
  • After: <p>Bu önemli bir paragraftır.</p>

 • Kimlikleri Kaldırın: Kimlikler, HTML öğelerine stil vermek veya komut dosyası yazmak için atanan benzersiz tanımlayıcılardır. Tüm kimlikleri kaldırmak, bu benzersiz kimlik özniteliklerini ortadan kaldırır. Örneğin:
  • Before: <h1 id="main-heading">Bu ana başlıktır</h1>
  • After: <h1>Bu ana başlıktır</h1>

 • Satır İçi Stilleri Kaldırın: Satır içi stiller, style özniteliğini kullanarak doğrudan bir HTML öğesi içinde tanımlanan stilllerdir. Satır içi stilleri kaldırmak, doğrudan öğeye uygulanan bu stilleri ortadan kaldırır. Örneğin:
  • Before: <p style="color: red;">Bu metin kırmızıdır</p>
  • After: <p>Bu metin kırmızıdır</p>