Công cụ chuyển đổi văn bản thuần túy

Xóa các định dạng văn bản không mong muốn

Words: 0 / Characters: 0 / Sentences: 0 / Lines: 1

Ký tự:

Bản sao:

Khoảng trắng:

Khác:

Tìm và thay thế:

Phân biệt chữ hoa chữ thường

Tìm hiểu thêm về công cụ chuyển đổi văn bản thuần túy


Bạn muốn loại bỏ định dạng văn bản không mong muốn và chuyển thành văn bản thuần túy? Khi đó, tiện ích chuyển đổi văn bản thuần túy miễn phí này sẽ giải quyết giúp bạn mọi vấn đề về định dạng văn bản.

Các tính năng chính của công cụ chuyển văn bản thuần túy này


Đây là công cụ định dạng văn bản trực tuyến nâng cao miễn phí, cung cấp một số tính năng định dạng văn bản hữu ích. Những tính năng này đủ để chuyển văn bản đã định dạng của bạn sang văn bản thuần túy.

Dưới đây chúng tôi đã mô tả đầy đủ mọi tính năng và hướng dẫn sử dụng:

1) Ký tự:


 • Xóa tất cả định dạng văn bản: Tùy chọn này sẽ xóa sạch/loại bỏ mọi định dạng văn bản có trong nội dung văn bản của bạn, bao gồm định dạng như khoảng trắng, in đậm, in nghiêng, ký tự Unicode, dấu đầu dòng, v.v.
 • Xóa dấu câu: Tùy chọn này sẽ xóa dấu câu như dấu chấm (.), dấu phẩy (,), dấu hai chấm (:), dấu chấm phẩy (;), dấu hỏi (?) ngoặc tròn (()), ngoặc vuông ([]), dấu ngoặc kép (“ ”), v.v.
 • Xóa ký tự phi ASCII: Tùy chọn này giúp xóa mọi ký tự phi ASCII. Tuy nhiên, một số ký tự có thể không bị xóa vì công cụ này không thể xử lý quá nhiều ký tự phi ASCII.
 • Xóa các ký tự không phải chữ số hay chữ cái: Ký tự không phải chữ số hay chữ cái là các ký tự không phải là chữ cái (a-z, A-Z) hoặc số (0-9). Nói cách khác, chúng là ký hiệu có thể được xóa bằng cách tích vào ô này.
 • Xóa dấu phụ trên chữ cái (dấu trọng âm): Dấu phụ trên chữ cái, còn được gọi là dấu trọng âm, là những dấu nhỏ được thêm vào chữ cái ở nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ:
  • Dấu sắc (´) á é í ó ú
  • Dấu huyền (`) à è ì ò ù
  • Dấu mũ (^) â ê î ô û
  • Dấu chấm đôi hoặc dấu mũ kép (¨) ä ë ï ö ü
  • Dấu ngã (~) ñ
  • Dấu dấu phẩy dưới ( ç)

 • Bình thường hóa các ký tự và chữ cái Unicode: Quá trình chuẩn hóa lấy một chuỗi ký tự Unicode và chuyển chuỗi thành một định dạng chuẩn hóa cụ thể. Có nhiều dạng chuẩn hóa khác nhau theo định nghĩa của Tiêu chuẩn Unicode.
 • Xóa tất cả biểu tượng cảm xúc: Tùy chọn này xóa mọi loại biểu tượng cảm xúc khỏi văn bản.

2) Trùng lắp:


 • Xóa các dòng trùng lặp: Tùy chọn này rất hữu ích nếu bạn muốn xóa các dòng hoặc đoạn trùng lặp khỏi văn bản. Tuy nhiên, lưu ý tùy chọn này có thể không hoạt động nếu có bất kỳ văn bản trùng lặp nào có thêm khoảng trắng hoặc ký hiệu.
 • Xóa các phần trùng lặp: Đây là một tùy chọn nâng cao giúp xóa tất cả các văn bản trùng lặp, bao gồm các từ, ký hiệu, ký tự đặc biệt hoặc bất kỳ văn bản nào lặp lại. Khi chọn tùy chọn này, bạn sẽ thấy hộp kiểm "Phân biệt chữ hoa chữ thường" cho phép bạn áp dụng nghiêm ngặt việc phân biệt chữ hoa chữ thường khi xóa các phần trùng lặp.

3) Khoảng trắng:


 • Cắt khoảng trắng: Hộp kiểm này sẽ giúp bạn xóa các khoảng trắng không cần thiết giữa các từ.
 • Xóa các khoảng trắng dẫn đầu: Khoảng trắng dẫn đầu là ký tự khoảng trắng xuất hiện ở đầu dòng. Ví dụ:
  • "  Dòng này có khoảng trắng dẫn đầu"

 • Xóa các khoảng trắng theo sau: Khoảng trắng theo sau là ký tự khoảng trắng ở cuối dòng. Ví dụ:
  • "Nội dung này chứa khoảng trắng cuối câu  "

 • Xóa các dòng trống/trống: Tùy chọn này xóa các dòng trống hoặc dòng trắng, bao gồm cả các dòng trắng cách nhau bằng khoảng cách kép khỏi văn bản của bạn.
 • Xóa ngắt dòng: Ngắt dòng là các ký tự đặc biệt thông báo cho chương trình chuyển sang dòng tiếp theo, tạo ra dòng mới trong văn bản hiển thị. Việc xóa ngắt dòng sẽ hợp nhất văn bản của bạn thành một chuỗi liên tục không ngắt dòng.

4) Các tùy chọn khác:


 • Xóa toàn bộ URL trang web: Tùy chọn này xóa toàn bộ địa chỉ web (URL) khỏi văn bản của bạn, nếu có.
 • Xóa Hashtag: Tùy chọn này xóa ký hiệu thăng (#) sau là văn bản (hashtag), thường được sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội.
 • Chuyển đổi URL thành liên kết: Tính năng này chuyển đổi các URL ở dạng văn bản thuần túy thành các siêu liên kết có thể nhấp để mở trang web tương ứng trên trình duyệt web của bạn khi được nhấp vào.
 • Xóa địa chỉ email: Tùy chọn này xóa toàn bộ các địa chỉ email khỏi nội dung văn bản của bạn (ví dụ: example@gmail.com, hello@abc.com).

5) Làm sạch HTML:


 • Xóa Nhãn HTML: Tùy chọn này xóa mọi thẻ mở và đóng như <p>, <b> hoặc <div> khỏi mã HTML, xóa đi các thẻ HTML không mong muốn một cách hiệu quả và chỉ giữ lại nội dung văn bản thuần túy.
 • Xóa Lớp: Lớp định nghĩa các kiểu cụ thể cho các thành phần HTML. Xóa mọi lớp sẽ loại bỏ mọi thuộc tính lớp khỏi các thẻ HTML. Ví dụ:
  • Trước: <p class="important">Đây là một đoạn văn quan trọng.</p>
  • Sau: <p>Đây là một đoạn văn quan trọng.</p>

 • Xóa ID: ID là những mã định danh duy nhất được gán cho các thành phần HTML cho mục đích tạo kiểu hoặc viết kịch bản. Xóa mọi ID sẽ loại bỏ các thuộc tính ID duy nhất này. Ví dụ:
  • Trước: <h1 id="main-heading">Đây là tiêu đề chính</h1>
  • Sau: <h1>Đây là tiêu đề chính</h1>

 • Xóa Styles Inline: Các styles inline là các styles được định nghĩa trực tiếp bên trong một thành phần HTML bằng cách sử dụng thuộc tính style. Xóa các styles inline tức là loại bỏ các styles được áp dụng trực tiếp cho thành phần. Ví dụ:
  • Trước: <p style="color: red;">Văn bản này có màu đỏ</p>
  • Sau: <p>Văn bản này có màu đỏ</p>