Công cụ chuyển đổi PX sang MM

Công cụ chuyển đổi Pixel sang Milimet

px
mm

Bảng chuyển đổi đơn vị


Pixel Millimeter REM Point Percent
1px 0.265mm 0.063rem 0.75pt 0.52%
2px 0.53mm 0.125rem 1.5pt 1.04%
3px 0.795mm 0.188rem 2.25pt 1.56%
4px 1.06mm 0.25rem 3pt 2.08%
5px 1.325mm 0.313rem 3.75pt 2.6%
6px 1.59mm 0.375rem 4.5pt 3.13%
7px 1.855mm 0.438rem 5.25pt 3.65%
8px 2.12mm 0.5rem 6pt 4.17%
9px 2.385mm 0.563rem 6.75pt 4.69%
10px 2.65mm 0.625rem 7.5pt 5.21%
12px 3.18mm 0.75rem 9pt 6.25%
14px 3.71mm 0.875rem 10.5pt 7.29%
16px 4.24mm 1rem 12pt 8.33%
18px 4.77mm 1.125rem 13.5pt 9.38%
20px 5.3mm 1.25rem 15pt 10.42%
22px 5.825mm 1.375rem 16.5pt 11.46%
24px 6.36mm 1.5rem 18pt 12.5%
26px 6.895mm 1.625rem 19.5pt 13.54%
28px 7.43mm 1.75rem 21pt 14.58%
30px 7.965mm 1.875rem 22.5pt 15.63%
32px 8.5mm 2rem 24pt 16.67%
35px 9.455mm 2.219rem 26.25pt 18.23%
40px 10.6mm 2.5rem 30pt 20.83%
45px 11.745mm 2.781rem 33.75pt 23.44%
48px 12.72mm 3rem 36pt 25%
65px 17.545mm 4.125rem 48.75pt 32.29%
96px 25.4mm 6rem 72pt 50%
100px 26.458mm 6.25rem 75pt 52.08%