Công cụ chuyển đổi EM sang PX

Công cụ chuyển đổi EM sang Pixel

em
px

Bảng chuyển đổi đơn vị


EM Pixel Point Millimeter Percent
0.063em 1px 0.75pt 0.265mm 0.52%
0.125em 2px 1.5pt 0.53mm 1.04%
0.188em 3px 2.25pt 0.795mm 1.56%
0.25em 4px 3pt 1.06mm 2.08%
0.313em 5px 3.75pt 1.325mm 2.6%
0.375em 6px 4.5pt 1.59mm 3.13%
0.438em 7px 5.25pt 1.855mm 3.65%
0.5em 8px 6pt 2.12mm 4.17%
0.563em 9px 6.75pt 2.385mm 4.69%
0.625em 10px 7.5pt 2.65mm 5.21%
0.75em 12px 9pt 3.18mm 6.25%
0.875em 14px 10.5pt 3.71mm 7.29%
1em 16px 12pt 4.24mm 8.33%
1.125em 18px 13.5pt 4.77mm 9.38%
1.25em 20px 15pt 5.3mm 10.42%
1.375em 22px 16.5pt 5.825mm 11.46%
1.5em 24px 18pt 6.36mm 12.5%
1.625em 26px 19.5pt 6.895mm 13.54%
1.75em 28px 21pt 7.43mm 14.58%
1.875em 30px 22.5pt 7.965mm 15.63%
2em 32px 24pt 8.5mm 16.67%
2.219em 35px 26.25pt 9.455mm 18.23%
2.5em 40px 30pt 10.6mm 20.83%
2.781em 45px 33.75pt 11.745mm 23.44%
3em 48px 36pt 12.72mm 25%
4.125em 65px 48.75pt 17.545mm 32.29%
6em 96px 72pt 25.4mm 50%
6.25em 100px 75pt 26.458mm 52.08%