Công cụ chuyển đổi PX sang PT

Công cụ chuyển đổi Pixel sang Điểm

px
pt

Bảng chuyển đổi đơn vị


Pixel Point REM Millimeter Percent
1px 0.75pt 0.063rem 0.265mm 0.52%
2px 1.5pt 0.125rem 0.53mm 1.04%
3px 2.25pt 0.188rem 0.795mm 1.56%
4px 3pt 0.25rem 1.06mm 2.08%
5px 3.75pt 0.313rem 1.325mm 2.6%
6px 4.5pt 0.375rem 1.59mm 3.13%
7px 5.25pt 0.438rem 1.855mm 3.65%
8px 6pt 0.5rem 2.12mm 4.17%
9px 6.75pt 0.563rem 2.385mm 4.69%
10px 7.5pt 0.625rem 2.65mm 5.21%
12px 9pt 0.75rem 3.18mm 6.25%
14px 10.5pt 0.875rem 3.71mm 7.29%
16px 12pt 1rem 4.24mm 8.33%
18px 13.5pt 1.125rem 4.77mm 9.38%
20px 15pt 1.25rem 5.3mm 10.42%
22px 16.5pt 1.375rem 5.825mm 11.46%
24px 18pt 1.5rem 6.36mm 12.5%
26px 19.5pt 1.625rem 6.895mm 13.54%
28px 21pt 1.75rem 7.43mm 14.58%
30px 22.5pt 1.875rem 7.965mm 15.63%
32px 24pt 2rem 8.5mm 16.67%
35px 26.25pt 2.219rem 9.455mm 18.23%
40px 30pt 2.5rem 10.6mm 20.83%
45px 33.75pt 2.781rem 11.745mm 23.44%
48px 36pt 3rem 12.72mm 25%
65px 48.75pt 4.125rem 17.545mm 32.29%
96px 72pt 6rem 25.4mm 50%
100px 75pt 6.25rem 26.458mm 52.08%