Công cụ chuyển đổi PX sang EM

Công cụ chuyển đổi Pixel sang EM

px
em

Bảng chuyển đổi đơn vị


Pixel EM Point Millimeter Percent
1px 0.063em 0.75pt 0.265mm 0.52%
2px 0.125em 1.5pt 0.53mm 1.04%
3px 0.188em 2.25pt 0.795mm 1.56%
4px 0.25em 3pt 1.06mm 2.08%
5px 0.313em 3.75pt 1.325mm 2.6%
6px 0.375em 4.5pt 1.59mm 3.13%
7px 0.438em 5.25pt 1.855mm 3.65%
8px 0.5em 6pt 2.12mm 4.17%
9px 0.563em 6.75pt 2.385mm 4.69%
10px 0.625em 7.5pt 2.65mm 5.21%
12px 0.75em 9pt 3.18mm 6.25%
14px 0.875em 10.5pt 3.71mm 7.29%
16px 1em 12pt 4.24mm 8.33%
18px 1.125em 13.5pt 4.77mm 9.38%
20px 1.25em 15pt 5.3mm 10.42%
22px 1.375em 16.5pt 5.825mm 11.46%
24px 1.5em 18pt 6.36mm 12.5%
26px 1.625em 19.5pt 6.895mm 13.54%
28px 1.75em 21pt 7.43mm 14.58%
30px 1.875em 22.5pt 7.965mm 15.63%
32px 2em 24pt 8.5mm 16.67%
35px 2.219em 26.25pt 9.455mm 18.23%
40px 2.5em 30pt 10.6mm 20.83%
45px 2.781em 33.75pt 11.745mm 23.44%
48px 3em 36pt 12.72mm 25%
65px 4.125em 48.75pt 17.545mm 32.29%
96px 6em 72pt 25.4mm 50%
100px 6.25em 75pt 26.458mm 52.08%