Công cụ chuyển đổi CM sang PX

Công cụ chuyển đổi Xentimet sang Pixel

cm
px

Bảng chuyển đổi đơn vị


Centimeter Pixel Point REM Percent
0.03cm 1px 0.75pt 0.063rem 0.52%
0.05cm 2px 1.5pt 0.125rem 1.04%
0.8cm 3px 2.25pt 0.188rem 1.56%
0.11cm 4px 3pt 0.25rem 2.08%
0.13cm 5px 3.75pt 0.313rem 2.6%
0.16cm 6px 4.5pt 0.375rem 3.13%
0.19cm 7px 5.25pt 0.438rem 3.65%
0.21cm 8px 6pt 0.5rem 4.17%
0.24cm 9px 6.75pt 0.563rem 4.69%
0.26cm 10px 7.5pt 0.625rem 5.21%
0.32cm 12px 9pt 0.75rem 6.25%
0.37cm 14px 10.5pt 0.875rem 7.29%
0.42cm 16px 12pt 1rem 8.33%
0.48cm 18px 13.5pt 1.125rem 9.38%
0.53cm 20px 15pt 1.25rem 10.42%
0.58cm 22px 16.5pt 1.375rem 11.46%
0.64cm 24px 18pt 1.5rem 12.5%
0.69cm 26px 19.5pt 1.625rem 13.54%
0.74cm 28px 21pt 1.75rem 14.58%
0.79cm 30px 22.5pt 1.875rem 15.63%
0.85cm 32px 24pt 2rem 16.67%
0.93cm 35px 26.25pt 2.219rem 18.23%
1.06cm 40px 30pt 2.5rem 20.83%
1.19cm 45px 33.75pt 2.781rem 23.44%
1.27cm 48px 36pt 3rem 25%
1.72cm 65px 48.75pt 4.125rem 32.29%
2.54cm 96px 72pt 6rem 50%
2.65cm 100px 75pt 6.25rem 52.08%