Công cụ in đậm văn bản

Tạo tức thời 6 kiểu chữ in đậm độc đáo miễn phí

Words: 0 / Characters: 0 / Sentences: 0 / Lines: 1

Tìm hiểu thêm về công cụ tạo chữ in đậm


Bạn có muốn làm nổi bật văn bản của mình không? Thử ngay công cụ tạo chữ in đậm miễn phí này nhé. Công cụ dễ sử dụng này giúp bạn biến văn bản thành 6 kiểu chữ in đậm khác nhau ngay lập tức. Các kiểu chữ in đậm như in đậm cổ điển, in đậm serif, in đậm nghiêng và thậm chí là các kiểu độc đáo như in đậm thời trung cổ và in đậm viết tay:
  • In đậm (𝗦𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 𝘁𝗲𝘅𝘁)
  • In đậm (serif) (𝐒𝐚𝐦פּ𝐥𝐞 𝐭𝐞𝐱𝐭)
  • In đậm nghiêng (𝙎𝙖𝙢𝙥𝙡𝙚 𝙩𝙚𝙭𝙩)
  • In đậm nghiêng (Serif) (𝙎𝙖𝙢𝙥𝙡𝙚 𝙩𝙚𝙭𝙩)
  • In đậm thời trung cổ (𝕾𝖆𝖒𝖕𝖑𝖊 𝖙𝖊𝖝𝖙)
  • In đậm viết tay (𝓢𝓪𝓶𝙥𝓵𝓮 𝓽𝓮𝔁𝓽)

Công cụ này hoạt động như thế nào?


Công cụ tạo văn bản in đậm này sử dụng các ký tự Unicode. Unicode là hệ thống mã hóa ngôn ngữ toàn cầu cho phép máy tính hiển thị văn bản ở nhiều kiểu chữ và ký hiệu khác nhau. Có hơn 145.000 ký tự Unicode, nhưng một số ký tự in đậm chỉ giới hạn ở các chữ cái và số.

Các ký hiệu và dấu câu như thế này [ !@#$%^&*())_+=-[];',./\{}:"<>?|`~ ] không thể in đậm.

Văn bản in đậm được tạo có hiển thị đúng ở mọi nơi?


Tất cả các kiểu chữ in đậm đều được hỗ trợ rộng rãi bởi trình duyệt hiện đại, vì vậy bạn có thể dễ dàng sao chép và dán chúng vào bài đăng trên mạng xã hội (Facebook, Instagram, Twitter) hoặc bất kỳ nơi nào khác bạn muốn văn bản của mình nổi bật!

Nhưng lưu ý rằng các ký tự unicode in đậm hiện chỉ khả dụng cho các chữ cái và số. Các ký hiệu như dấu chấm câu sẽ không hiển thị in đậm.