Loại bỏ từ trùng lặp

Loại bỏ các từ trùng lặp khỏi bất kỳ nội dung văn bản nào

Words: 0 / Characters: 0 / Sentences: 0 / Lines: 1

Các từ trùng lặp:

Tìm và thay thế: (tùy chọn)

Phân biệt chữ hoa chữ thường

Tìm hiểu thêm về cách Xóa các từ trùng lặp trực tuyến


Công cụ Xóa từ trùng lặp miễn phí - Cải thiện nội dung của bạn

Nội dung trùng lặp có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thứ hạng SEO của trang web. Và việc xóa thủ công những nội dung trùng lặp này có thể tốn nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng công cụ miễn phí có tên là 'Xóa từ trùng lặp' sẽ đơn giản hóa quy trình này bằng cách giúp bạn xóa mọi loại từ, văn bản hoặc nội dung trùng lặp chỉ trong vài giây.

Các tính năng:


  • Xóa các dòng trùng lặp: Tùy chọn này xóa hiệu quả các dòng hoặc đoạn văn lặp lại trong văn bản của bạn. Tuy nhiên, tùy chọn này có thể không hoạt động hoàn hảo nếu văn bản trùng lặp bao gồm các khoảng trắng hoặc ký hiệu thừa.
  • Xóa nội dung trùng lặp (Nâng cao): Tính năng mạnh mẽ này xóa mọi văn bản trùng lặp, bao gồm cả từ, ký hiệu, ký tự đặc biệt hoặc bất kỳ mẫu lặp lại nào. Bạn cũng có thể bật tính năng xóa "Phân biệt chữ hoa chữ thường" để đảm bảo phù hợp chính xác.
  • Tìm và thay thế: Tính năng này cho phép bạn tìm và thay thế bất kỳ văn bản, biểu tượng, biểu tượng cảm xúc hay ký tự nào.
    • Phân biệt chữ hoa chữ thường: Khi tích vào hộp này, quá trình tìm và thay thế sẽ phân biệt chữ hoa và chữ thường (ví dụ: "Mèo" sẽ không thay thế cho "mèo").
    • Biểu thức chính quy: Sử dụng biểu thức chính quy cho các lần thay thế phức tạp. Chẳng hạn, để thay thế khoảng trắng bằng dấu gạch ngang, hãy tìm "\s" (khoảng trắng) và thay thế bằng "-". Thao tác này sẽ chuyển đổi văn bản của bạn từ "Đây là một đoạn văn bản" thành "Đây-là-một-đoạn-văn-bản". (Lưu ý: "\s" là biểu thức chính quy viết tắt cho khoảng trắng.)