Công cụ chuyển đổi PX sang REM

Công cụ chuyển đổi Pixel sang REM

px
rem

Bảng chuyển đổi đơn vị


Pixel REM Point Millimeter Percent
1px 0.063rem 0.75pt 0.265mm 0.52%
2px 0.125rem 1.5pt 0.53mm 1.04%
3px 0.188rem 2.25pt 0.795mm 1.56%
4px 0.25rem 3pt 1.06mm 2.08%
5px 0.313rem 3.75pt 1.325mm 2.6%
6px 0.375rem 4.5pt 1.59mm 3.13%
7px 0.438rem 5.25pt 1.855mm 3.65%
8px 0.5rem 6pt 2.12mm 4.17%
9px 0.563rem 6.75pt 2.385mm 4.69%
10px 0.625rem 7.5pt 2.65mm 5.21%
12px 0.75rem 9pt 3.18mm 6.25%
14px 0.875rem 10.5pt 3.71mm 7.29%
16px 1rem 12pt 4.24mm 8.33%
18px 1.125rem 13.5pt 4.77mm 9.38%
20px 1.25rem 15pt 5.3mm 10.42%
22px 1.375rem 16.5pt 5.825mm 11.46%
24px 1.5rem 18pt 6.36mm 12.5%
26px 1.625rem 19.5pt 6.895mm 13.54%
28px 1.75rem 21pt 7.43mm 14.58%
30px 1.875rem 22.5pt 7.965mm 15.63%
32px 2rem 24pt 8.5mm 16.67%
35px 2.219rem 26.25pt 9.455mm 18.23%
40px 2.5rem 30pt 10.6mm 20.83%
45px 2.781rem 33.75pt 11.745mm 23.44%
48px 3rem 36pt 12.72mm 25%
65px 4.125rem 48.75pt 17.545mm 32.29%
96px 6rem 72pt 25.4mm 50%
100px 6.25rem 75pt 26.458mm 52.08%