Công cụ chuyển đổi PT sang PX

Công cụ chuyển đổi Điểm sang Pixel

pt
px

Bảng chuyển đổi đơn vị


Point Pixel REM Millimeter Percent
0.75pt 1px 0.063rem 0.265mm 0.52%
1.5pt 2px 0.125rem 0.53mm 1.04%
2.25pt 3px 0.188rem 0.795mm 1.56%
3pt 4px 0.25rem 1.06mm 2.08%
3.75pt 5px 0.313rem 1.325mm 2.6%
4.5pt 6px 0.375rem 1.59mm 3.13%
5.25pt 7px 0.438rem 1.855mm 3.65%
6pt 8px 0.5rem 2.12mm 4.17%
6.75pt 9px 0.563rem 2.385mm 4.69%
7.5pt 10px 0.625rem 2.65mm 5.21%
9pt 12px 0.75rem 3.18mm 6.25%
10.5pt 14px 0.875rem 3.71mm 7.29%
12pt 16px 1rem 4.24mm 8.33%
13.5pt 18px 1.125rem 4.77mm 9.38%
15pt 20px 1.25rem 5.3mm 10.42%
16.5pt 22px 1.375rem 5.825mm 11.46%
18pt 24px 1.5rem 6.36mm 12.5%
19.5pt 26px 1.625rem 6.895mm 13.54%
21pt 28px 1.75rem 7.43mm 14.58%
22.5pt 30px 1.875rem 7.965mm 15.63%
24pt 32px 2rem 8.5mm 16.67%
26.25pt 35px 2.219rem 9.455mm 18.23%
30pt 40px 2.5rem 10.6mm 20.83%
33.75pt 45px 2.781rem 11.745mm 23.44%
36pt 48px 3rem 12.72mm 25%
48.75pt 65px 4.125rem 17.545mm 32.29%
72pt 96px 6rem 25.4mm 50%
75pt 100px 6.25rem 26.458mm 52.08%