Công cụ chuyển đổi MM sang PX

Công cụ chuyển đổi Milimet sang Pixel

mm
px

Bảng chuyển đổi đơn vị


Millimeter Pixel REM Point Percent
0.265mm 1px 0.063rem 0.75pt 0.52%
0.53mm 2px 0.125rem 1.5pt 1.04%
0.795mm 3px 0.188rem 2.25pt 1.56%
1.06mm 4px 0.25rem 3pt 2.08%
1.325mm 5px 0.313rem 3.75pt 2.6%
1.59mm 6px 0.375rem 4.5pt 3.13%
1.855mm 7px 0.438rem 5.25pt 3.65%
2.12mm 8px 0.5rem 6pt 4.17%
2.385mm 9px 0.563rem 6.75pt 4.69%
2.65mm 10px 0.625rem 7.5pt 5.21%
3.18mm 12px 0.75rem 9pt 6.25%
3.71mm 14px 0.875rem 10.5pt 7.29%
4.24mm 16px 1rem 12pt 8.33%
4.77mm 18px 1.125rem 13.5pt 9.38%
5.3mm 20px 1.25rem 15pt 10.42%
5.825mm 22px 1.375rem 16.5pt 11.46%
6.36mm 24px 1.5rem 18pt 12.5%
6.895mm 26px 1.625rem 19.5pt 13.54%
7.43mm 28px 1.75rem 21pt 14.58%
7.965mm 30px 1.875rem 22.5pt 15.63%
8.5mm 32px 2rem 24pt 16.67%
9.455mm 35px 2.219rem 26.25pt 18.23%
10.6mm 40px 2.5rem 30pt 20.83%
11.745mm 45px 2.781rem 33.75pt 23.44%
12.72mm 48px 3rem 36pt 25%
17.545mm 65px 4.125rem 48.75pt 32.29%
25.4mm 96px 6rem 72pt 50%
26.458mm 100px 6.25rem 75pt 52.08%