Xóa dòng trùng lặp

Nhanh chóng xóa các dòng hoặc đoạn văn trùng lặp khỏi danh sách

Words: 0 / Characters: 0 / Sentences: 0 / Lines: 1

Dòng trùng lặp:

Sắp xếp (tùy chọn)

Tìm hiểu thêm về Xóa dòng trùng lặp trực tuyến


Loại bỏ các dòng lặp lại khỏi bất kỳ danh sách nào một cách dễ dàng với Công cụ miễn phí này

Công cụ miễn phí này có tên là "Bộ loại bỏ các dòng trùng lặp" (hay còn gọi là "Loại bỏ các dòng trùng lặp") giúp bạn loại bỏ các dòng hoặc đoạn văn bản trùng lặp khỏi bất kỳ danh sách nào.

Công cụ này hữu ích như sau:

 • Làm sạch dữ liệu: Loại bỏ các số điện thoại, địa chỉ email hoặc bất kỳ mục nào khác trùng lặp trong danh sách.
 • Loại bỏ các đoạn văn bản trùng lặp: Làm gọn nội dung của bạn bằng cách xóa các đoạn văn bản trùng lặp.
 • Sắp xếp hồ sơ học sinh: Xóa các số thứ tự trùng lặp và sắp xếp danh sách theo thứ tự bảng chữ cái.
 • Tinh chỉnh nội dung văn bản: loại bỏ các dòng trùng lặp và đảm bảo văn bản gọn gàng, súc tích.
 • Ngoài ra còn nhiều tính năng khác!

Tính năng:


Tùy chọn xóa trùng lặp:

 • Xóa ngắt dòng: Tùy chọn này xóa các ký tự đặc biệt tạo ra dòng mới trong văn bản của bạn, trộn mọi thứ thành một chuỗi đơn liên tục.
 • Xóa dòng trống/trống: Tùy chọn này loại bỏ các dòng trống hoặc dòng trống, bao gồm cả các dòng cách đôi, khỏi danh sách của bạn.
 • Xóa các dòng/đoạn trùng lặp: Tính năng này sẽ xóa hiệu quả các dòng hoặc đoạn lặp lại. Tuy nhiên, tính năng này có thể không hoạt động hoàn hảo được nếu các bản sao có thêm khoảng trắng hoặc ký hiệu.

Tùy chọn sắp xếp (Tùy chọn)

 • Không sắp xếp: Đây là tùy chọn mặc định, không sắp xếp danh sách của bạn.
 • Sắp xếp theo bảng chữ cái: Tùy chọn này sắp xếp danh sách của bạn theo thứ tự bảng chữ cái (A-Z).
 • Sắp xếp theo thứ tự ngược: Tùy chọn này sắp xếp danh sách của bạn theo thứ tự ngược (Z-A hoặc 9-0).