Tìm bản sao

Tìm hoặc xóa bản sao khỏi danh sách ngay lập tức

Words: 0 / Characters: 0 / Sentences: 0 / Lines: 1

Tìm, đếm & xóa bản sao khỏi danh sách trực tuyến


Công cụ loại bỏ trùng lặp miễn phí

Công cụ trực tuyến dễ sử dụng này giúp bạn tìm và xóa các mục trùng lặp khỏi danh sách chỉ với một cú nhấp chuột.

Hướng dẫn:


  1. Dán danh sách của bạn: Nhập hoặc dán danh sách văn bản của bạn vào trường nhập liệu. Xin lưu ý: các mục trong danh sách của bạn không được chứa bất kỳ dòng nào, không có khoảng trắng hay khoảng trắng không mong muốn nào trong văn bản.
  2. Số từ hiển thị: Sau khi bạn dán danh sách của mình, công cụ sẽ tự động hiển thị số từ, ký tự, câu và số dòng bên dưới trường nhập liệu. (Kiểm tra lại số dòng nếu bạn dán trực tiếp văn bản.)
  3. Tìm hoặc Xóa mục trùng lặp: Nhấp vào nút "Tìm mục trùng lặp" để nhận dạng bất kỳ mục trùng lặp nào trong danh sách của bạn. Công cụ này sẽ chỉ trích xuất các mục trùng lặp và hiển thị chúng trong trường đầu ra.
    (HOẶC)
    Nếu bạn muốn xóa các mục trùng lặp khỏi danh sách ban đầu, hãy nhấp vào nút "Xóa mục trùng lặp". Công cụ sẽ xóa các mục trùng lặp và các mục duy nhất còn lại sẽ xuất hiện trong trường đầu ra.

Cách sử dụng:


Công cụ trực tuyến miễn phí này đặc biệt hữu ích để quản lý các danh sách lớn, chẳng hạn như tên học sinh, số điện thoại, mã bưu điện và nhiều hơn nữa. Công cụ này cho phép bạn dễ dàng nhận dạng và xóa các mục trùng lặp, đảm bảo dữ liệu của bạn sạch sẽ và chính xác.