Xóa Khoảng Trắng Trong Văn Bản

Làm sạch văn bản của bạn ngay lập tức bằng cách xóa tất cả các khoảng trắng

Words: 0 / Characters: 0 / Sentences: 0 / Lines: 1

Tìm hiểu thêm về Xóa Khoảng Trắng Trong Văn Bản


Công cụ trực tuyến miễn phí này, "Xóa khoảng trắng trong Văn bản", ngay lập tức xóa bỏ mọi khoảng trắng không mong muốn trong văn bản của bạn, bao gồm:

  • Khoảng trắng đôi
  • Khoảng cách tab
  • Dòng mới

Khoảng trắng là gì?


Khoảng trắng đề cập đến các khoảng trống giữa các chữ cái, từ ngữ, dòng và đoạn văn của bạn. Khoảng trắng rất cần thiết để dễ đọc, làm cho bài viết của bạn dễ tiếp thu hơn. Hãy tưởng tượng việc đọc một khối văn bản không có khoảng trắng; sẽ chẳng thú vị chút nào phải không?

Dọn dẹp dễ dàng: Hoạt động như thế nào?


  1. Đơn giản chỉ cần dán văn bản của bạn vào hộp nhập liệu.
  2. Công cụ sẽ quét văn bản của bạn để tìm mọi ký tự khoảng trắng và chỉ cần xóa chúng.
  3. Văn bản đã được dọn sạch sẽ xuất hiện trong hộp đầu ra.

Bạn có muốn xóa thêm nữa khoảng trắng không?


Bật hộp kiểm "Cắt tất cả khoảng trắng đơn" để xóa bất kỳ khoảng trắng đơn còn lại giữa các từ. Điều này sẽ tạo ra một khối văn bản duy nhất, liên tục.

Ví dụ:

Văn bản nhập: "Đây là    một bản    mẫu    văn bản."

Văn bản đầu ra: "Đây là một bản mẫu Văn bản."

Văn bản đầu ra (Cắt khoảng trắng đơn): "Đâylamotbanmauve." (Đã xóa khoảng trắng đơn)