Công cụ chuyển đổi PX sang CM

Công cụ chuyển đổi Pixel sang Centimet

px
cm

Bảng chuyển đổi đơn vị


Pixel Centimeter Point REM Percent
1px 0.03cm 0.75pt 0.063rem 0.52%
2px 0.05cm 1.5pt 0.125rem 1.04%
3px 0.8cm 2.25pt 0.188rem 1.56%
4px 0.11cm 3pt 0.25rem 2.08%
5px 0.13cm 3.75pt 0.313rem 2.6%
6px 0.16cm 4.5pt 0.375rem 3.13%
7px 0.19cm 5.25pt 0.438rem 3.65%
8px 0.21cm 6pt 0.5rem 4.17%
9px 0.24cm 6.75pt 0.563rem 4.69%
10px 0.26cm 7.5pt 0.625rem 5.21%
12px 0.32cm 9pt 0.75rem 6.25%
14px 0.37cm 10.5pt 0.875rem 7.29%
16px 0.42cm 12pt 1rem 8.33%
18px 0.48cm 13.5pt 1.125rem 9.38%
20px 0.53cm 15pt 1.25rem 10.42%
22px 0.58cm 16.5pt 1.375rem 11.46%
24px 0.64cm 18pt 1.5rem 12.5%
26px 0.69cm 19.5pt 1.625rem 13.54%
28px 0.74cm 21pt 1.75rem 14.58%
30px 0.79cm 22.5pt 1.875rem 15.63%
32px 0.85cm 24pt 2rem 16.67%
35px 0.93cm 26.25pt 2.219rem 18.23%
40px 1.06cm 30pt 2.5rem 20.83%
45px 1.19cm 33.75pt 2.781rem 23.44%
48px 1.27cm 36pt 3rem 25%
65px 1.72cm 48.75pt 4.125rem 32.29%
96px 2.54cm 72pt 6rem 50%
100px 2.65cm 75pt 6.25rem 52.08%