Công cụ chuyển đổi REM sang PX

Công cụ chuyển đổi REM sang Pixel

px
rem

Bảng chuyển đổi đơn vị


REM Pixel Point Millimeter Percent
0.063rem 1px 0.75pt 0.265mm 0.52%
0.125rem 2px 1.5pt 0.53mm 1.04%
0.188rem 3px 2.25pt 0.795mm 1.56%
0.25rem 4px 3pt 1.06mm 2.08%
0.313rem 5px 3.75pt 1.325mm 2.6%
0.375rem 6px 4.5pt 1.59mm 3.13%
0.438rem 7px 5.25pt 1.855mm 3.65%
0.5rem 8px 6pt 2.12mm 4.17%
0.563rem 9px 6.75pt 2.385mm 4.69%
0.625rem 10px 7.5pt 2.65mm 5.21%
0.75rem 12px 9pt 3.18mm 6.25%
0.875rem 14px 10.5pt 3.71mm 7.29%
1rem 16px 12pt 4.24mm 8.33%
1.125rem 18px 13.5pt 4.77mm 9.38%
1.25rem 20px 15pt 5.3mm 10.42%
1.375rem 22px 16.5pt 5.825mm 11.46%
1.5rem 24px 18pt 6.36mm 12.5%
1.625rem 26px 19.5pt 6.895mm 13.54%
1.75rem 28px 21pt 7.43mm 14.58%
1.875rem 30px 22.5pt 7.965mm 15.63%
2rem 32px 24pt 8.5mm 16.67%
2.219rem 35px 26.25pt 9.455mm 18.23%
2.5rem 40px 30pt 10.6mm 20.83%
2.781rem 45px 33.75pt 11.745mm 23.44%
3rem 48px 36pt 12.72mm 25%
4.125rem 65px 48.75pt 17.545mm 32.29%
6rem 96px 72pt 25.4mm 50%
6.25rem 100px 75pt 26.458mm 52.08%