Usuń powtórzone słowa

Usuń powtórzone słowa z dowolnego tekstu

Words: 0 / Characters: 0 / Sentences: 0 / Lines: 1

Duplikaty:

Znajdź i zamień: (opcjonalnie)

Uwzględniane są wielkie i małe litery

Dowiedz się więcej o usuwaniu powtórzonych słów online


Narzędzie do usuwania zduplikowanych słów - usprawnij swoją treść

Zduplikowana treść może mieć negatywny wpływ na pozycję Twojej witryny w wynikach wyszukiwania. Ręczne usuwanie tych duplikatów może być czasochłonne i żmudne. Aby rozwiązać ten problem, możesz skorzystać z bezpłatnego narzędzia o nazwie „Usuwanie zduplikowanych słów”, które upraszcza ten proces, pomagając usunąć wszelkie zduplikowane słowa, tekst lub treści w ciągu kilku sekund.

Funkcje:


  • Usuwanie zduplikowanych wierszy: ta opcja skutecznie usuwa powtarzające się wiersze lub akapity z Twojego tekstu. Może jednak nie działać idealnie, jeśli zduplikowany tekst zawiera dodatkowe spacje lub symbole.
  • Usuwanie duplikatów (zaawansowane): ta potęzna funkcja usuwa cały zduplikowany tekst, w tym słowa, symbole, znaki specjalne lub wszelkie powtarzające się wzorce. Możesz również włączyć usuwanie z uwzględnieniem wielkości liter, aby zapewnić dokładne dopasowanie.
  • Znajdź i zamień: ta funkcja pozwala znaleźć i zastąpić dowolny tekst, symbol, emoji lub znak.
    • Wrażliwość na wielkość liter: Zaznaczenie tego pola spowoduje, że proces wyszukiwania i zamiany będzie uwzględniał różnice między wielkimi i małymi literami (np. „Kot” nie zastąpi „kota”).
    • Wyrażenia regularne: Do bardziej złożonych zamian stosuje się wyrażenia regularne. Na przykład aby zastąpić spacje myślnikami, wyszukaj "\s" (spacja) i zmień na "-". Dzięki temu tekst zamieni się z "To jest tekst" na "To-jest-tekst". (Uwaga: "\s" to wyrażenie regularne oznaczające spację.)