Kalkulator rozmiaru tekstu, ciągu, kodu

Sprawdź rozmiar tekstu lub kodu w bajtach/KB

Normalny rozmiar:
Rozmiar ze spacjami:
Rozmiar bez spacji:

Normal size calculates with line breaks based on the platform such as Windows traditionally uses carriage return (\r) followed by a line feed (\n), while Unix-like systems use only line feed characters.

Kalkulator rozmiaru ciągu, kodu, tekstu w bajtach


Jak obliczyć tekst, napis i rozmiar kodu?

Po prostu napisz lub wklej tekst, napis lub kod do pola tekstowego i uzyskaj obliczony rozmiar w bajtach!

Pamiętaj, że powyżej rozmiaru 1024 bajtów będzie wyświetlany w kilobajtach (kb), a powyżej 1024 kb kilobajtów będzie wyświetlany w megabajtach (MB).

Uwaga:

Normalny rozmiar oblicza z podziałami wierszy opartymi na platformie, takiej jak Windows, która tradycyjnie używa powrotu karetki (\ r) po którym następuje przesunięcie wiersza (\ n), podczas gdy systemy typu Unix używają tylko znaków przesunięcia wiersza.