Usuń emoji z tekstu

Natychmiast usuń wszystkie emoji z dowolnego tekstu

Words: 0 / Characters: 0 / Sentences: 0 / Lines: 1

Dodatkowe opcje:

Zaznacz te pola wyboru, aby wprowadzić zmiany!

Dowiedz się więcej o usuwaniu emoji z tekstu


Natychmiast usuń emotikony i wyczyść tekst

Czy męczy Cię ręczne usuwanie emotikon z tekstu? Jak wiemy, to czasochłonny proces, który może pozostawiać niepotrzebne spacje. Właśnie tutaj to darmowe narzędzie do usuwania emotikon pomoże Ci rozwiązać wszystkie problemy z tekstem! Za pomocą kilku kliknięć możesz usunąć wszystkie emotikony wraz z białymi znakami, znakami specjalnymi, literami z akcentami i wieloma innymi rzeczami.

Po co usuwać emotikony z tekstu?


 • Poprawiona czytelność: Usunięcie zbędnych emotikon może poprawić wrażenia użytkownika, ułatwiając czytanie i zrozumienie treści. Nadmiar emotikon może bowiem rozpraszać wzrok i utrudniać czytanie.
 • Szybsze prędkości ładowania: Chociaż usuwanie emotikon i znaków specjalnych może nie mieć znaczącego wpływu na czas ładowania strony, może przyczynić się do czystszego renderowania tekstu, pośrednio wpływając na całkowitą prędkość ładowania strony.

Dodatkowe opcje formatowania tekstu:


Nasze narzędzie oferuje szereg opcji do dalszego formatowania treści tekstowych:

 • Usuń całe formatowanie tekstu: Ta opcja usuwa całe formatowanie obecne w tekście, w tym spacje, pogrubienie, kursywę, znaki specjalne (takie jak punkty wypunktowań) i wiele innych.
 • Usuń znaki interpunkcyjne: Ta opcja usuwa wszystkie znaki interpunkcyjne, takie jak kropki, przecinki, dwukropki, średniki, znaki zapytania, nawiasy, kwadratowe, cudzysłowy itp.
 • Usuń znaki spoza zestawu ASCII: Ta opcja usuwa wszystkie znaki spoza podstawowego zestawu ASCII. Należy pamiętać, że ze względu na dużą liczbę znaków spoza zestawu ASCII niektóre z nich mogą nie zostać usunięte przez to narzędzie.
 • Usuń znaki alfanumeryczne: Są to znaki, które nie są ani literami (a-z, A-Z), ani cyframi (0-9). Ta opcja usuwa wszystkie symbole.
 • Usuń akcenty liter (znaki diakrytyczne): Znaki diakrytyczne to małe znaczki dodawane do liter w różnych językach. Na przykład:
  • Akcent ostry (´): á é í ó ú
  • Cyrkumfleks (^) - â ê î ô û
  • Cedylla (ç)
  • Dieresis/trema (¨): ä ë ï ö ü
  • Akcent grawis (`): à è ì ò ù
  • Tilda (~) - ñ
 • Normalizuj litery i znaki Unicode: Normalizacja konwertuje ciąg Unicode na określoną znormalizowaną formę.

Pamiętaj: Jeśli niektóre emotikony nie zostaną usunięte, zaznacz pole wyboru „Usuń znaki spoza zestawu ASCII”. Spowoduje to usunięcie wszystkich pozostałych emotikon.