ตัวแปลง EM เป็นพิกเซล

เครื่องมือแปลงหน่วย EM เป็นพิกเซล

em
px

ตารางแปลงหน่วย


EM Pixel Point Millimeter Percent
0.063em 1px 0.75pt 0.265mm 0.52%
0.125em 2px 1.5pt 0.53mm 1.04%
0.188em 3px 2.25pt 0.795mm 1.56%
0.25em 4px 3pt 1.06mm 2.08%
0.313em 5px 3.75pt 1.325mm 2.6%
0.375em 6px 4.5pt 1.59mm 3.13%
0.438em 7px 5.25pt 1.855mm 3.65%
0.5em 8px 6pt 2.12mm 4.17%
0.563em 9px 6.75pt 2.385mm 4.69%
0.625em 10px 7.5pt 2.65mm 5.21%
0.75em 12px 9pt 3.18mm 6.25%
0.875em 14px 10.5pt 3.71mm 7.29%
1em 16px 12pt 4.24mm 8.33%
1.125em 18px 13.5pt 4.77mm 9.38%
1.25em 20px 15pt 5.3mm 10.42%
1.375em 22px 16.5pt 5.825mm 11.46%
1.5em 24px 18pt 6.36mm 12.5%
1.625em 26px 19.5pt 6.895mm 13.54%
1.75em 28px 21pt 7.43mm 14.58%
1.875em 30px 22.5pt 7.965mm 15.63%
2em 32px 24pt 8.5mm 16.67%
2.219em 35px 26.25pt 9.455mm 18.23%
2.5em 40px 30pt 10.6mm 20.83%
2.781em 45px 33.75pt 11.745mm 23.44%
3em 48px 36pt 12.72mm 25%
4.125em 65px 48.75pt 17.545mm 32.29%
6em 96px 72pt 25.4mm 50%
6.25em 100px 75pt 26.458mm 52.08%