เครื่องมืออันทรงพลัง, ผลผลิตที่รวดเร็วยิ่งขึ้น.

เครื่องมืออื่นๆ ตัวแปลรหัส Morse