ตัวแปลงหน่วย PX เป็น MM

เครื่องมือแปลงหน่วยพิกเซลเป็นมิลลิเมตร

px
mm

ตารางแปลงหน่วย


Pixel Millimeter REM Point Percent
1px 0.265mm 0.063rem 0.75pt 0.52%
2px 0.53mm 0.125rem 1.5pt 1.04%
3px 0.795mm 0.188rem 2.25pt 1.56%
4px 1.06mm 0.25rem 3pt 2.08%
5px 1.325mm 0.313rem 3.75pt 2.6%
6px 1.59mm 0.375rem 4.5pt 3.13%
7px 1.855mm 0.438rem 5.25pt 3.65%
8px 2.12mm 0.5rem 6pt 4.17%
9px 2.385mm 0.563rem 6.75pt 4.69%
10px 2.65mm 0.625rem 7.5pt 5.21%
12px 3.18mm 0.75rem 9pt 6.25%
14px 3.71mm 0.875rem 10.5pt 7.29%
16px 4.24mm 1rem 12pt 8.33%
18px 4.77mm 1.125rem 13.5pt 9.38%
20px 5.3mm 1.25rem 15pt 10.42%
22px 5.825mm 1.375rem 16.5pt 11.46%
24px 6.36mm 1.5rem 18pt 12.5%
26px 6.895mm 1.625rem 19.5pt 13.54%
28px 7.43mm 1.75rem 21pt 14.58%
30px 7.965mm 1.875rem 22.5pt 15.63%
32px 8.5mm 2rem 24pt 16.67%
35px 9.455mm 2.219rem 26.25pt 18.23%
40px 10.6mm 2.5rem 30pt 20.83%
45px 11.745mm 2.781rem 33.75pt 23.44%
48px 12.72mm 3rem 36pt 25%
65px 17.545mm 4.125rem 48.75pt 32.29%
96px 25.4mm 6rem 72pt 50%
100px 26.458mm 6.25rem 75pt 52.08%